ماتریکس (ازبرهوت تا واقعیت)

ماتریکس در واقع یک نوع حقیقت مجازی است که در آن شما با دیدن اتفاقهای غیرواقعی،این حس به شما القا می شود که اینها حقیقت دارند.چیزی مانند شبیه سازیهای پرواز یا رانندگی.

شما در این توهم از زندگی حقیقی،حواس مجازی خود را باور می کنید.

آن چیزی که شما با حواس پنجگانه تان درک می کنید،چیزی که میچشید،بو میکنید ویا می بینید،همه وهمه چیزی نیست جز یک سری سیگنال الکتریکی ،که مغزتان آنها را ترجمه،تجزیه وتفسیر می کند.

ماتریکس جزیی ازشبیه سازی عصبی تعاملی است،اما به بیان رنه دکارت:فقط از طریق خرد است که می توان حقیقت را دریافت.آنچه در کتابهای قدیمی آمده است قابل اعتماد نیست وآنچه هم که از طریق حواس ادراک می شود کاملا قابل اعتماد نیست.بعنوان مثال اگرچشمانتان را ببندند وعصب خاصی از پوست دستتان را تحریک کنند که سیگنال مربوط به سوختن را به مغزتان ارسال کند،شما براستی احساس می کنید که دستتان در حال سوختن است،اگر در این شرایط چشمهایتان باز باشد باز هم احساس سوزش می کنید اما ممکن است آنرا زیاد جدی نگیرید. حال اگر اعصاب چشم شما را طوری تحریک کنند که تصویری مجازی از شعله کشیدن دستتان رانیز ببینید چطور؟آنوقت قطعا باور می کنید که دستتان سوخته است!این اساس کار ماتریکس می باشد.

رستاخیز ماتریکس

برای درک بهتر ماتریکس از فیلم ماتریکس شروع می کنیم،داستان فیلم در سال 1399 است و نؤو یک هکر زیر زمینی،متوجه می شود در حقیقت سال2199 است وزندگی انسانها چیزی جز شبیه سازی کامپیوتری پیچیده ای بنام ماتریکس نیست.ظاهرا در نقطه ای از تاریخ ،هوش مصنوعی(آ1)بر انسان چیره شده است.انسانها برای از کار انداختن ماشین ها آسمان را تیره وتار می کنند تا آنها را از انرژی خورشید محروم کنند،اما ماشین ها بلافاصله منبع انرژی دیگری می یابند بنام بدن انسان.ماشین ها از طریق لوله هایی که به مغز نخاع انسانها متصل کردند،توهمی از زندگی را برایشان ایجاد می کنند تا عملکرد مغزها طبیعی باشد.انسانها در شرایط نوعی خواب مصنوعی قرار دارند.

در این فیلم نشان داده می شود که همه ی خاطرات زندگی ما چیزی جز یک رویای کامپیوتری نیست وماتریکس این قابلیت را دارد تا واقعیاتی را در ذهن ما بوجود بیاورد که حقیقت ندارند!!!در اصل ماتریکس مجموعه ای بی انتها از داده ها وعلایم کامپیوتری است.

در ماتریکس انسانها از خواب ابدی بیدار می شوند،با ماهیت راستین زندگی روبرو می شوند ودر میابند که آنجه پیش از این زندگی می نامیدند وبا چنگ ودندان به آن چسبیده بودند،خواب ورویایی بیش نبوده است.

در این فیلم هیچ چیزی بیهوده وبی هدف نیست! حتی روز اکران فیلم که مصادف می شود با عید رستاخیز مسیح(ع)واین تقارن ظریفی میان زندگی نؤو وزندگی مسیح بوجود آورده است.

مفهوم ماتریکس ذهن

تا اینجا مفهوم کلی ماتریکس بیان شد،ماتریکس همه جا هست،دور و بر ما …ماتریکس دنیایی هست که پیش چشم های ما کشیده اند تا ازحقیقت سر در نیاوریم.

مساله اساسی ماتریکس کنترل واقعیت یا در اصل سر در آوردن از چیزی است که به آن حقیقت می گویند.

اما مفهوم ماتریکس ذهن چیست؟

شما فرض کنید یک فردی هستید که درون یک سلول کوچک زندانی شده اید،در اینجا تصور این فرد از دنیا منوط به به همان اندازه ی کوچک سلولش هست!و واقعیت زندگی شما محدود به فضای داخلی کوچک سلول است وخبری از بیرون سلول ندارید که چه می گذرد.

از دیدگاه ذهنی هم همینگونه است،چیزی که شما از نظر ذهنی برای واقعیت زندگیتان ساختید محدود به صداهای داخل سرتان شده است وشما به این صداها که از طریق خانواده،دوستان،مدرسه،معلمان،جامعه،فرهنگ وحتی ضمیر نا خوداگاه بعضی ها که آنهم متعلق به زندگی های گذشته شماست ساخته و به شما منتقل شده اند،که این صداها هم واقعیت خودشان را می گویند نه حقیقت اصلی را…

این شما هستید که باید به حقیقت دست یابید.چالش شما برای زندگی در بعد فیزیکی بر روی زمین؛دقیقاخروج از همین ماتریکس است.

برای رهایی از از این صداها باید روی نفستون تمرکز کنید،در لحظه حال باشید،باید به درون برویدتا قفل این زندان را باز کنید ورها شوید.

کارکرد ماتریکس ذهن

به زبان ساده ماتریکس ذهن همان برنامه ای هست که روی ذهن مانصب شده است.این برنامه ها آمده اند تا یک سری معانی برای اتفاقات در ذهن ما تعریف نمایند،مثلا از برندگی چاقو،گرمای آتش،بد شدن آدمها ویا وضعیت بد اقتصادی و یا…اینها واقعیت هستند.

این برنامه هاباعث شکل گیری باورهای محدود کننده در ذهن ما می شوند که نا توانایی هایی را برای ما بوجود می آورند.

شما اتفاقات تکرار شونده ای را در زندگیتان تجربه می کنید ،هر چقدر دعا می کنید یا تلاش می کنید به نتیجه دلخواهتان نمی رسید،شما در ماتریکس قرار گرفته اید!!!

احساسات شما در بیشتر مواقع در بدترین حالت خود قرار دارند،مثل (ترس،ناامیدی ،افسردگی،خشم واندوه و…).

در این حالت سیستم انرژیکی بدن شما به شدت افت می کند وشما هر روز بیشتر درگیر ماتریکس می شوید. نقش انرژی برای بدن مانند بنزین برای ماشین است،وقتی سطح انرژی بدن شما پایین می آید،شما فرکانسها و ارتعاشاتی که به جهان هستی و کاینات می فرستیدبه سمت منفی و عدم دریافت است ودر نتیجه شما اتفاقات نا خوشایند را به زندگیتان دعوت می کنید. شما دیگر به قدرت بی انتهای درونتان دسترسی ندارید وقدرت خلق کنندگی خودتان را از دست می دهید.

آغاز بی پایان

برای خروج از ماتریکس ،شما باید در ابتدا یک خواسته واضح وشفاف،با مدت زمان مشخص برای خود تعریف کنید.یعنی دقیقا بگویید که دنبال چه چیزی هستید و اینکه قرار است تا چه زمانی به این خواسته تان برسید.

برای دریافت خواسته تان وظیفه شما این است که سطح انرژی خودتان را همیشه بالا نگهداشته و احساسات خود را در وضعیت عالی نگه دارید.باید کابلهای انرژی خود به بیرون را قطع کنید واز افراد یا چیزهایی که انرژی شما را میگیرند به دور باشید.

سعی کنید در هر شرایطی که هستید،توجه خودتان را به نکات مثبت جلب کنید.در هنگام بروز اتفاقات منفی وناگوار،توجه وفکر خودتان را از آن اتفاق برداشته وبه سمت دیگری هدایت نمایید که برای شما خوشایند باشد.

مثلا اگر هوا آلوده است بجای توجه به آلودگی ،توجه تان را به زیبایی ساختمانها یا درختان معطوف نمایید ویا به هر چیزی که برای شما خوشایند است.

وقت هایی که حال دلتان ویا احساستان خوب است،شما قدرت جذب کنندگی پیدا می کنید. در این وضعیت شما شرایط،اتفاقات وافرادی را جذب می کنید که مطابق ودر مسیر خواسته تان هست.

نقش رسانه ها در کنترل ذهن

به شما توصیه می کنم به هیچ عنوان با افراد منفی معاشرت نکنید. زمان زیادی را در سوشیال مدیا صرف اخبار منفی و صفحات بی ارزش نکنید،اخبار نبینید،فیلم وسریال با محتواهای منفی ،ترسناک ویا ناراحت کننده نبینید .شما باید مغزتان را از خطرشستشوی ذهنی دور نگه دارید،رسانه ها پرقدرت ترین ابزار برای این کار هستند!!! رسانه ها می خواهند نقطه اتصال شما با درونتان را قطع کنند.

در نتیجه شما درگیر مسایل حاشیه ای می شوید واصل زندگی خود را فراموش می کنید،آنها شما را تبدیل به یک رباط می کنند تا در جهت اهداف آنها ،انرژی مورد نیازشان را تولید کنید.

ذهن جایگاه قدرت بسیار زیادی است،شما قدرت وتوانایی خلق زندگی دلخواهتان را دارید و می توانید هر آنجه را که می خواهید وارد زندگیتان کنید منتهی شما این قدرت درونیتان را دست کم گرفته وفراموش نمودی اید وقتی که به دنیا آمدید ودرگیر ماتریکس شدید.

نیروی خلق زندگی ایده آلمان بدست باورهایمان داده شده،ایمان به این اصل جهان هستی ،وسعتی از ثروت و قدرت برایتان می آورد،به این شرط که در مسیر هدایتش بمانی وبا تواناییش وانرژی بیکران کاینات همسو شوید.

وقتی سپاسگزار حضور دیگران در زندگیتان باشید،جهان هستی به شما مقدار بیشتری از همان خصوصیتهای خوبی که اون آدم داره رو به تو هم میدهد.قدردانی،بکار بردن کلمات زیبا و قدرتمند،همدلی با مردم ودوست داشتن خودت واطرافیانت کمک زیادی میکند.

بدان هیچ چیزی ارزش واهمیت آنرا ندارد که توبرایش نگران باشی.

مفز شما بیشتر ازآن چیزی که فکر می کنید قدرتمند هست،شما خالق زندگیتان هستید.نقطه ای که از نظر شما همه چیز پایان یافته است دقیقا نقطه شروع می باشد واین روند دایره وار همیشه ادامه دارد.

شانس در حقیقت چیزی نیست جز همین باد موافق! این باد پاداشیه که از طرف کاینات برای استقامت ومداومت وماندن تو در رسیدن به خواسته ات با تو همراه می شود.

5 عادت برای ثروتمند شدن شما : 

1-برای پولتان ارزش قایل شوید

2-نسبت به پول احساس عشق داشته باشید

3-شکرگذار پول در زندگیتان باشید

4-ده درصد از درآمدتان را پس انداز وصرف آموزش خودتان کنید.

5-پولتان را سرمایه گذاری کنید وهرگز ساکن نگذارید.

یکی از اصلی ترین زیربناهای موفقیت ونقطه شروع تغییر ،عزت نفس است،مدیتیشن خنده را هم فراموش نکنید چون خنده باعث پاک شدن تیرگیها وگرد وغبار درونی می شود واحساس انبساز به دنبال دارد.

 

در پایان بگویم که ابزار تغییرذهن وخروج از ماتریکس منطق است.

📚 سایت دان پن – مهندس آیت قدیری

مطالب اخیر

4 نظرات

پیام بگذارید