دان پن

بعضی وقتها بگذار و بگذر .

رها کن ،نجنگ ،جنگ یکطرفه خسته کنندست بگذار و بگذر .بسپار به خداخودش ردیف می کند ،تو فقط در گوشه ای بنشین ونظاره گر باش و آرام به گذر زمان بنگر.

گذشت کن ، چون تنفر احساس بدی در تو به وجود می آورد .
عفو کن چون خاطرات مسموم را از ذهن تو می زداید .
ببخش چون در را به سوی پذیرش خود باز می کنی .
بدون گذشت از تقصیر دیگران نمی توانی خود را بپذیری .
چرا که در ژرفای دلت میدانی خود نیز باید بخشوده شوی .

واژه ی من !!! دست آخردنیا را به نابودی می کشد ،تا بحال چه کسی دیده که درختی میوه خودش را بخورد ؟رودخانه آب موجود در خودش را بنوشد ؟ آیا دیده اید که خورشید زیر نور خودش دراز بکشد؟؟؟؟؟؟ خیر! تا زمانی که این انسان بی خرد واژه من را از خودش دور نکند وبجای آن واژه ی ما را بکار نبرد ،دنیا هرگز جایی برای مهربانی ،مودت و عشق نخواهد بود.

مهم نیست چه کسی مقصر است.
باور کن مهم این است که یادمان باشد عمرمان کوتاه است.
در پایان زندگی خواهیم گفت: کاش فقط چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم،
تا خوب بهم نگاه کنیم و همه ناگفته های مهر آمیز یک عمر را در چند ثانیه بگوییم
پس نازنین بیا آشتی کنیم با مهر ومحبت !

 

اگر هوای دلتان ابری شد و چشمهایتان باریدند،
بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند.
برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است.
اینجاست که دل بخشنده شما چشمه جوشانی می شود.
که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.

خدایا
یاریمان کن تا بادستهایمان بخشش
با زبانمان دلجویی
بانگاهمان محبت
باافکارمان سازندگی
وبایاد تو به آرامش برسیم​.

ای کاش بجای فریاد زدن های بی حاصل ،

سکوت می کردم ودر گوشه ای فقط تماشاگر بودم وکارها را به خودش می سپردم.

  • سایت دان پن – مهندس آیت قدیری

مطالب اخیر

4 نظرات

پیام بگذارید