دان پن
بعضی وقتها بگذار و بگذر

👈رها کن ،نجنگ ،جنگ یکطرفه خسته کنندست بگذار و بگذر .بسپار به خداخودش ردیف می کند ،تو فقط در گوشه ای بنشین ونظاره گر باش و آرام به گذر زمان

توصیه ده مرحله ای ریچارد بر...

👈توصیه ده مرحله ای ریچارد برانسون برای دستیابی به هر هدفی: 1- تک تک ایده هایی که دارید را روی کاغذ بیاورید. هیچ ایده ای بیش از اندازه کوچک یا

مراقب باشید به کسی نخندید ، ...

کجاها نباید خندید!!! به سرآستین پاره ی کارگری که دیوارت را می چیند و به تو می گوید ارباب ، نخند ! به پسرکی که آدامس می فروشد و تو

قوانین کارما (کارما چیست)

  قانون کارما ✍ اگر بخواهیم کارما و قانون کارما را به زبان ساده تعریف کنیم باید بگوییم زندگی مثل یک جعبه است. وقتی کار خوبی انجام می‌دهید، یک چیز