از ژاپن یاد بگیریم 

ژاپنی ها ازهمان کلاس اول دبستان، با بچه هایشان اتمام حجت می کنند . درس اول هم جغرافیاست ؛ نقشه ژاپن را  جلوی بچه ها می گذارند و می گویند

مراقب باشید به کسی نخندید ، ...

کجاها نباید خندید!!! به سرآستین پاره ی کارگری که دیوارت را می چیند و به تو می گوید ارباب ، نخند ! به پسرکی که آدامس می فروشد و تو

به کرونا احترام بگذاریم

کرونا اگر چه ویروس کشنده ای هست، اما همین ویروس کشنده توانست ویروس های کشنده تری را به ما نشان دهد که تا به حال ندیده بودیم ! ویروس هایی