❣ شعور کائنات چیست؟

🌐 خداوند برای زندگی انسان کائنات را خلق کرد و جهان را مسخر انسان قرارداد . خداوند به ما این قدرت را داده که مستقیم بخودش وصل شویم و هرچه

از وارن بافت، سومین مرد ثرو...

از وارن بافت، سومین مرد ثروتمند جهان بیاموزید ! 🔰 وارن بافت (Warren Buffett) سومین مرد ثروتمند جهان، طی یک مصاحبه جذابی عقاید خود را درباره ثروت و لذت فاش