از خدا بخواه ،زیاد هم بخواه ...

از خدا بخواه ، زیاد هم بخواه چون خدا بی نهایت بخشنده است حکمت آن عطا و این جفا در چیست ؟ روزی حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از

قوانین همسویی با جهان هستی

وقتی با جهان هستی همسو شوید مورد حمایت ابر، باد، خورشید، ماه، آسمان و فرشتگان قرار می گیرید. برای کمک گرفتن از تمام انرژی های جهان هستی و رشد و

قوانین کارما (کارما چیست)

  قانون کارما ✍ اگر بخواهیم کارما و قانون کارما را به زبان ساده تعریف کنیم باید بگوییم زندگی مثل یک جعبه است. وقتی کار خوبی انجام می‌دهید، یک چیز

برای خودت ارزش قائل باش

  🔺 دوست من برای خودت ارزش قائل باش . ❤️حس لیاقت در شما چه چیزی بوجود می‌آورد؟ وقتیکه حس لیاقت را در خود ایجاد کنید باور قوی برای دستیابی