چاکراها و کاربرد آنها در بد...

چاکراها مراکز انرژی بدن هستند که انرژی مثبت و منفی را به خود جذب می کنند و باعث تقویت و یا دگرگونی این مراکز انرژی می شوند. این مراکز انرژی،

جیم ران و اصول موفقیت

جیم ران ؛ پدر فلسفه‌ی تجارت، کارآفرین، نویسنده و سخنران انگیزشی آمریکایی است. افراد زیادی در دنیای خودپروری و روان‌شناسی توانسته‌اند با استفاده از آموزه‌های این مرد بزرگ، به چهره‌های

راز موفقیت مردان بزرگ در چی...

تمرکز فکر یکی دیگر ازعوامل موفقیت است، تمرکز دادن فکر در یک نقطه باعث می شود انرژی وفرکانس فکر به یک نقطه متوجه گردد وهر گونه موانع سرسخت از جلو

مقاله ای تامل برانگیز در با...

هر آنچه را که تاکنون از میمونها شنیده اید فراموش کنید،ما از نسل میمونها نیستیم بلکه ما خودمان یکی از آنها هستیم.به بیان دقیق تر ؛انسان امروزی ،با هوموساپینس ها