از وارن بافت، سومین مرد ثرو...

از وارن بافت، سومین مرد ثروتمند جهان بیاموزید ! 🔰 وارن بافت (Warren Buffett) سومین مرد ثروتمند جهان، طی یک مصاحبه جذابی عقاید خود را درباره ثروت و لذت فاش