توصیه ده مرحله ای ریچارد بر...

👈توصیه ده مرحله ای ریچارد برانسون برای دستیابی به هر هدفی: 1- تک تک ایده هایی که دارید را روی کاغذ بیاورید. هیچ ایده ای بیش از اندازه کوچک یا