وداع با دروغ
40,000 تومان

به راستی چه می ماند از آدمی جز چراغی روشن به راه آیندگان. پس بدانید که راستی بر دروغ، نیکی بر بدی، پاکی بر پلیدی، بخشایش بر انتقام، آشتی بر جنگ و خرد بر جنون چیره خواهد شد و آیندگان بر ما قضاوت خواهند کرد و شما نیز چون من روزی تن اندر این کهنه خاک خسته خواهید کشید؛ پس صادق باشید.
در این کتاب خاطرات تلخ و شیرین از دوران خدمت سربازی و دروغ دردسرسازی که باعث پژمردگی و غصه دار شدنم شد را برایتان تعریف می کنم قطعا از مطالعۀ آن شما لذت بسیار خواهید برد.

افزودن به لیست علاقه مندی ها
شرح

به راستی چه می ماند از آدمی جز چراغی روشن به راه آیندگان. پس بدانید که راستی بر دروغ، نیکی بر بدی، پاکی بر پلیدی، بخشایش بر انتقام، آشتی بر جنگ و خرد بر جنون چیره خواهد شد و آیندگان بر ما قضاوت خواهند کرد و شما نیز چون من روزی تن اندر این کهنه خاک خسته خواهید کشید؛ پس صادق باشید.
در این کتاب خاطرات تلخ و شیرین از دوران خدمت سربازی و دروغ دردسرسازی که باعث پژمردگی و غصه دار شدنم شد را برایتان تعریف می کنم قطعا از مطالعۀ آن شما لذت بسیار خواهید برد.

اطلاعات اضافی
وزن 1 kg
ابعاد 26 × 16 × 5 cm
رنگ

ابی