نبرد با غول سخنرانی
18,000 تومان

انسان از طریق سخن گفتن شخصیت انسانی خود را به نمایش می گذارد بنابر این هر اندازه در سخن گفتن مسلط باشیم بیشتر می توانیم تاثیر گذار باشیم. این کتاب راهکارهای سخنران شدن بدون ترس و اضطراب را به شما آموزش می دهد و مشکلات و راهکارهای آین فن را هم گوشزد می کند با خواندن این کتاب و تمرین قطعا یک سخنران مقبول خواهی شد.

افزودن به لیست علاقه مندی ها
افزودن به لیست علاقه مندی ها
شرح

انسان از طریق سخن گفتن شخصیت انسانی خود را به نمایش می گذارد بنابر این هر اندازه در سخن گفتن مسلط باشیم بیشتر می توانیم تاثیر گذار باشیم. این کتاب راهکارهای سخنران شدن بدون ترس و اضطراب را به شما آموزش می دهد و مشکلات و راهکارهای آین فن را هم گوشزد می کند با خواندن این کتاب و تمرین قطعا یک سخنران مقبول خواهی شد.