خواستن
20,000 تومان

خواستن سرآغاز هر موفقیت است و اولین قدم به سمت ثروت خواستن، توانستن است؛ به شرطی که بدانی و برخیزی.در این کتاب می آموزی که چگونه باکاینات همسو شوی تا به خواسته ات دست یابی ،بی شک خواستن اولین رکن موفقیت است.

افزودن به لیست علاقه مندی ها
شرح

خواستن سرآغاز هر موفقیت است و اولین قدم به سمت ثروت خواستن، توانستن است؛ به شرطی که بدانی و برخیزی.در این کتاب می آموزی که چگونه باکاینات همسو شوی تا به خواسته ات دست یابی ،بی شک خواستن اولین رکن موفقیت است.

اطلاعات اضافی
رنگ

قرمز