برای خودت ارزش قائل باش

  🔺 دوست من برای خودت ارزش قائل باش . ❤️حس لیاقت در شما چه چیزی بوجود می‌آورد؟ وقتیکه حس لیاقت را در خود ایجاد کنید باور قوی برای دستیابی

  ❣ شعور کائنات چیست؟

🌐 خداوند برای زندگی انسان کائنات را خلق کرد و جهان را مسخر انسان قرارداد . خداوند به ما این قدرت را داده که مستقیم بخودش وصل شویم و هرچه

از وارن بافت، سومین مرد ثرو...

از وارن بافت، سومین مرد ثروتمند جهان بیاموزید ! 🔰 وارن بافت (Warren Buffett) سومین مرد ثروتمند جهان، طی یک مصاحبه جذابی عقاید خود را درباره ثروت و لذت فاش