❣چند داستان آموزنده

  ❣ چند داستان آموزنده  🌐700 سال پیش در اصفهان مسجدی می‌ساختند ... کار تمام شده بود و کارگران در حال انجام خرده کاری‌های پایانی بودند، پیرزنی از آنجا رد

دان پن
بعضی وقتها بگذار و بگذر

👈رها کن ،نجنگ ،جنگ یکطرفه خسته کنندست بگذار و بگذر .بسپار به خداخودش ردیف می کند ،تو فقط در گوشه ای بنشین ونظاره گر باش و آرام به گذر زمان

توصیه ده مرحله ای ریچارد بر...

👈توصیه ده مرحله ای ریچارد برانسون برای دستیابی به هر هدفی: 1- تک تک ایده هایی که دارید را روی کاغذ بیاورید. هیچ ایده ای بیش از اندازه کوچک یا

از ژاپن یاد بگیریم 

ژاپنی ها ازهمان کلاس اول دبستان، با بچه هایشان اتمام حجت می کنند . درس اول هم جغرافیاست ؛ نقشه ژاپن را  جلوی بچه ها می گذارند و می گویند