از ژاپن یاد بگیریم 

اتمام حجت از روز اول !

ژاپنی ها ازهمان کلاس اول دبستان، با بچه هایشان اتمام حجت می کنند .
درس اول هم جغرافیاست ؛ نقشه ژاپن را  جلوی بچه ها می گذارند و می گویند :

این ژاپن کوچک ماست ، ببینید ! ژاپنِ ما نفت ندارد ، معدن ندارد ، زمینش محدود است و جمعیتش زیاد و …
و لیستِ « نداشته ها » را به بچه ها گوشزد می کنند ،خیلی خودمانی بچه هایشان را می ترسانند …

نظام آموزشی ژاپن فهرست مشاغل مورد نیاز جامعه را از همان اول کار ، به « بچه ها » گوشزد می کنند ،
حتی حجم کتاب های درسی ژاپن یک سوم اروپی هاست ، چون ژاپنی ها معتقدند : « عمیق اندیشیدن» بهتر از
« حجم کتاب هاست » !

حالا این را

 مقایسه کنید با کتاب های درسی و حتی رسانه های ما – که از همان اول مدام در گوش بچه ها می خوانند :

«ای ایران ای مرز پر گهر ، سنگِ کوهت پر از دُر و گوهر است » و …
در دبستان هم ، اولین درس ما تاریخ است ،
نه برای عبرت ، بلکه برای شرح « افتخارات گذشته » ،
اگر نقشه جغرافیایی را هم بگذارند جلوی بچه ها ، با غرور می گویند:
«بچه ها ببینید!
ایران همه چیز دارد ! نفت دارد ، گاز دارد ، جنگل دارد ، دریا دارد و … »
نتیجه اش می شود احساس « داشتن » و « غنای کامل » و ایجاد ترکیبی از تنبلی اجتماعی و حتی طلبکاری ،

که به اشتباه به آن می گوییم غرور ملّی .
با این وصف کودکان و نوجوانان و مدیران و نسل جدید ما باید برای « چه چیزی » تلاش کنند ؟
این می شود که بچه های ما فکر و ذکرشان ، می شود دکتر شدن ، مهندس شدن و خلبان شدن .
یعنی شغل های رویایی و به شدت مادی ، که نفع و رفاهِ « شخص » در آن حرف اول و آخر را می زند ، نه نیاز کشور.

پس به اعتقاد من سیستم آموزش کشور باید تغییر کند وبچه ها (این آینده سازان را ) به سمت وسویی رهنمون شود که برای خود کفا شدن وقدرتمند شدن کشور تلاش مضاعف نمود .به اعتقاد کارشناسان و من ،باید جامعه را به سمت وسویی ببریم که مشاغل کوچک وحتی خانگی از رونق و شکوفایی زیادی برخوردار شوند .پس آنگاه است که می توانیم از اقتصاد مقاومتی ،خود کفایی وحتی رونق اقتصادی حرف بزنیم در غیر اینصورت باید در بین همان کشورهای جهان سومی برای همیشه بمانیم…

به امید شکوفا شدن روز افزون اقتصاد کشور وخودکفایی. دوست دار شما مهندس آیت قدیری . 

مطالب اخیر

پیام بگذارید