❣ شعور کائنات چیست؟

🌐 خداوند برای زندگی انسان کائنات را خلق کرد و جهان را مسخر انسان قرارداد .
خداوند به ما این قدرت را داده که مستقیم بخودش وصل شویم و هرچه می خواهیم از خودش طلب کنیم اما کائنات هم وظیفه ی کمک به ما را برعهده دارند .

به اطرافتان نگاه کنید هرچیزی که می بینید جزئی از کائنات هستند ,حیوانات ،خورشید ،ماه ،ابر ،باد ،آب ،خاک ،درخت و… هرچیزی غیراز خودت و خدا کائنات محسوب می شوند .

🏞 حالا کارکائنات درقبال انسان چیست ؟ کائنات همانند غول چراغ جادو فقط دستورات ما را اجرا می کنند .
چه دستوراتی؟ هر دستوری که از دل و ذهن ما برآید و ارتعاش شده باشد .

کائنات شعور تشخیص دستور خیرو شر را ندارند و هرچه از طرف شما ارتعاش شود همان را برای شما فراهم میکند و به شما باز می گرداند .
این بدین معنیست که در جهان هستی ما از طرف کائنات چیزی بنام دفع نداریم بلکه فقط جذب داریم .
با علم به این موضوع باید بدانیم افکارغیرمثبت ما درمورد کارهایمان و اطرافیانمان هم ارتعاشی هست که به کائنات ارسال می شود بنابراین دستور مهیا و برای شما ارسال می شود.
اگر مدام از مشکلات بگویید این دستور را به کائنات ارسال می کنید که برایم مشکل بیشتری مهیا بشود چون کائنات شعور تشخیص خوب و بد را ندارند پس بنابراین همان مشکلات را مجددا بسمت شما ارسال می کند.
حالا دوست دارید کائنات برایتان چه چیزهایی مهیا کند ؟
سلامتی بیشتر یا بیماری؟
پول و ثروت یا قسط و قرض بیشتر؟ پس بجای غر زدن وگله وشکایت از زمین وزمان و… تلاش کنید خودتان را قدرتمند ترو قوی تر کنید ومثبت اندیش باشید ،و پس از آن قطعا منتظر اتفاقهای خوب در زندگیتان باشید. 

مراقب تمام افکارمان باشیم 🍃🍃🍃

🔺افکار منفی؛

ﺑﻮﻣﯿﺎﻥ ﺍﻓﺮﯾﻘﺎ،ﺭﻭﯼ ﺗﻨﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺣﻔﺮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻔﺮﻩ ﻫﺎ ﮔﺮﺩﻭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﺮﺩﻭ،ﺩﺳتشان ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﯾﻦ ﺣﻔﺮﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﺩﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ .
ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺟﯿﻎ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺮﺩ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺷﮑﺎﺭ ﺷﮑﺎﺭﭼﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ !!
ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻏﻠﻂ ﻣﺎ،ﮔﺮﺩﻭﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺁن ها ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ، ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ …
بنابراین نه مشتمان ،، که ذهنمان،، را باز کنیم تا از تمام بندهای درونی وبیرونی آزاد شویم.

🔺احساسات

  • 🔸احساست به شما می گوید که در حال جذب چه چیزی هستید!
    🔹اگر احساس بدی دارید نشانه این است که در حال جذب ناخواسته هایتان هستید.
    🔸اما اگر احساستان خوب باشد اصلا نگران چیزی نباشید چون در حال جذب خواسته ها و نزدیک شدن به آرزوهایتان هستید.من برایتان بهترین احوال را از خدای بزرگ می خواهم ولی لطفا خودتان هم بفکر خودتان باشید ومطالب بالا را عملی واحرا نمایید تا زودتر به خواسته هایتان برسید.

سایت دان پن – مهندس آیت قدیری

مطالب اخیر

2 نظرات

پیام بگذارید