قانون کارما

✍ اگر بخواهیم کارما و قانون کارما را به زبان ساده تعریف کنیم باید بگوییم زندگی مثل یک جعبه است. وقتی کار خوبی انجام می‌دهید، یک چیز خوب در این جعبه می‌گذاریم. وقتی کار بدی انجام می‌دهیم، یک چیز بد در این جعبه می‌گذاریم. درمورد چیزهای خنثی هم همین‌طور است.

کارما نیروی دنیا است که چیزهایی را از درون آن جعبه به شما عرضه می‌کند. بر این اساس نیز قانون کارما حاکی از آن است که هرچه خوبی‌های بیش‌تری در جعبه بگذاری، بیش‌تر احتمال دارد کارما از درون جعبه چیز خوبی به شما عرضه کند.

🔻 دوازده  قانـون  کـارما :

 

۱- قانون بزرگ : هرچیزی به دنیا بدهیم ، به خود ما بازمیگردد .(خوبی یا بدی)

۲- قانون خلقت : زندگی به خودی خود اتفاق نمی افتد ، ما باید آن را خلق کنیم.

۳- قانون تواضع : انسان باید چیزی را بپذیرد تا بتواند آن را تغییر دهد.

۴- قانون رشد : وقتی خودمان را تغییر میدهیم، زندگی ما نیز به تناسب آن تغییر میکند.

۵- قانون مسئولیت : ما خودمان باید مسئولیت هر آنچه در زندگیمان هست را، بپذیریم.

۶- قانون اتصال : گذشته ، حال و آینده همه به هم متصل هستند.

۷- قانون تمـرکز : ما نمی توانیم در یک لحظه به دو چیز فکر کنیم.اگر هم زمان دنبال دو خرگوش بدوی هیچکدام را نخواهی گرفت.

۸- قانون بخشـش و دیگرنوازی : رفتار ما باید با افکار و کارهایمان تطابق داشته باشد.

۹- قانون اکـنـون و اینـجا : کسی نمی تواند در لحظه ی حال زندگی کند، در حالیکه نگاه به گذشـته دارد.

۱۰- قانون تغییر : تاریخ خود را تکـرار می کند تا ما از آن درس بگیریم و مسیر خود را تغییـر دهیم.

۱۱- قانون صبر و پاداش : ارزشمندترین پاداش ها نیازمند پشتکـار هستند.

۱۲- قانون اهمیت و الهام گرفتن : پاداشها حاصل انرژی هایی هستند که برای به دست آوردنشان تلاش میکنیم.

💥 سایت دان پن – مهندس آیت قدیری،مدرس ،محقق و نویسنده 

مطالب اخیر

2 نظرات

پیام بگذارید