⭕️🔸قانون همسویی با جهان هستی

وقتی با جهان هستی همسو شوید مورد حمایت ابر، باد، خورشید، ماه، آسمان و فرشتگان قرار می گیرید.
برای کمک گرفتن از تمام انرژی های جهان هستی و رشد و تعالی باید ۱۰ قانون را در نظر داشته باشید:

۱- قانون خلاء(خالی شدن):
هر انسانی که خالی شود، از کینه، حسد، دروغ، نفرت و گناه قدرتمند می شود
هر چه دانش داریم به دیگران یاد بدهیم تا جا برای ورود علوم جدید باز شود.

۲- قانون جریان و حرکت:
هر چیزی که جاری ست قوی تر است و هر جا سکون باشد فقر است. آب زلال هم اگر چند روز در جایی بماندبه مرداب تبدیل می شود،پس جاری باشید و در حرکت.

۳- قانون نظم:
در زندگی تان روی نظم حر کت کنید تا مغزتان هم به این نظم عادت کند. هدف هایتان را بنویسید و با نظم انجام دهید و باور کنید که با فعالیتهای منظم به نتیجه مضاعف خواهید رسید.

۴- قانون پاکی:
یکی از قوانین مهم طبیعت، پاکی است. موهبت های الهی جذب ناپاکی ها نمی شوند. گناه، ناپاکی است و عمر انسان را کم می کند و موهبت های الهی را جذب نمی کند.

۵- قانون بارش:
ببارید مهر، ببارید علاقه، ببارید احترام، ببارید دوستی، ببارید عشق، ببارید خنده، ببارید امید.

جهان هستی، جهان بخشش است هر قدر دریاها بخار آب بیشتری بفرستند باران بیشتری جذب خواهند کرد.

۶- قانون سحر خیزی:
تمام گیاهان در اولین ساعات روز فتوسنتز (گرفتن دی اکسید کربن وپس دادن اکسیژن ) می کنند. هر چه سحر خیز باشید رزق شما بیشتر است. طول عمر زیاد، شادمانی، نشاط، زیبایی و آرامش در سحرخیزی است.

۷- قانون جمع:
یکی از راههای هم سو شدن با کائنات، قانون جمع است. باهم غذا بخورید، باهم دعا کنید، با هم نماز بخوانید، باهم بازی کنید و با هم به هم بیاموزید وکمک کنید.
تنهایی، افسردگی، بیماری و ناهماهنگی با جهان هستی، فقر و فلاکت می آورد.

۸- قانون هماهنگی(رهایش):
هماهنگی یعنی بخشش، یعنی رهایش. از ناسپاسی دیگران نرنجید. خودتان سپاسگزار باشید. با جهان هستی هماهنگ باشید ببخشید تا بخشیده شوید وفرکانسهای مثبت به کاینات بفرستید.

۹- قانون تنوع:
دنبال تازه ها بگردید. تنوع انسان را به آرامش می رساند و موهبت های الهی را جذب می کند. وقتی تنوع داریم روحیه کار افزایش می یابد و انرژی بیشتری را جذب می کنیم.

۱۰- قانون کارما:
کارما یعنی اعمال ما بازتاب دارد. هر کار بدی درون شما می ماند و هر کار خوبی به خود شما بر می گردد. سلول های مغز انسان به کلمات مهر آمیز پاسخ مثبت می دهد.ببخش خوب باش مهربان باش وانرژیهای مثبت از خود به کاینات پراکنده کن تا همانها بطرف تو باز گردند چون کاینات هر ذره ای محبت را می فهمد.

👈 دان پن – مهندس آیت قدیری

مطالب اخیر

پیام بگذارید